Miras Industries

Subsea, vedlikehold og modifikasjon, kraft, energi og industrielle markeder

Vi er mange selskaper som jobber sammen for et felles mål

Miras Industries har hovedkontor i Mo i Rana og tilbyr et bredt spekter av integrerte tjenester rettet mot kraft / energi, prosess / mineral, olje / gassindustri. Miras Industries er Morselskapet til Miras Elektro AS, Miras Hydraulikk AS og Miras Solutions AS (Fabrikasjon og Surface). Under Miras navnet er det i overkant av 50 ansatte.

 

Vår kunnskap om vedlikehold og modifikasjon gjør det mulig for oss å etablere et nært forhold til våre kunder. Dette tette samarbeidet resulterer i reduserte kostnader og økt oppetidsfordeler for våre kunder. Vi tar sikte på å etablere verdiskapende partnerskap med våre kunder på områder hvor vi har kompetanse.

Mer om oss

Lokalisert i Nord-Norge

Vi er lokalisert i Mo i Rana. Vi er en stor og viktig organisasjon i vårt lokalsamfunn.


Besøksadresse:
Verkstedsløypa 22 (Miras Elektro). Verkstedsløypa 18 (Miras Hydraulikk). Verkstedsløypa 15 (Miras Solutions)
co/Mo Industripark
8601 MO I RANA

Fakturaadresse:
Fortrinnsvis i EHF-format. Hvis ikke, vennligst send e-postvedlegg som PDF til: faktura.rana@miras.no

Åpne lokasjon i Google Maps

Postadresse til Miras Solutions, Miras Elektro & Miras Hydraulikk:
Postboks 500
8601 MO I RANA

E: elektro@miras.no, hydraulikk@miras.no, Solutions@miras.no fabrikasjon@miras.no, surface@miras.no
T: +47 75 13 54 00